Jakość życia, partycypacja obywatelska, kultura

Gliwiczanie na to zasługują

Wysokiej klasy edukacja

Gliwice potrzebują zmiany

Miastu potrzebny jest nowy model prezydentury: taki, w którym mieszkanki i mieszkańcy są w centrum uwagi. Twój głos jest dla nas ważny, podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat jakości życia, partycypacji obywatelskiej i kultury w Gliwicach.

1

Sprawimy, że Gliwice będą bardziej zielone

Powołamy architekta zieleni, który będzie nadzorował powstawanie parków i przeznaczanie nowych terenów na rozwój ogródków działkowych z ogólnodostępnymi strefami rekreacyjnymi. Wolne przestrzenie między budynkami zamienimy w zielone miejsca wypoczynkowe (tzw. parki kieszonkowe). Zadbamy o miejski starodrzew i profesjonalne nasadzenia. Nie pozwolimy na niepotrzebną wycinkę.

2

Zapewnimy dostęp do kultury w każdej dzielnicy

Wzorując się na doświadczeniach innych miast, wprowadzimy lokale na kulturę i miejsca spotkań – obniżymy czynsz dla podmiotów prowadzących taką działalność. Wprowadzimy bon na kulturę dla dzieci i młodzieży w wysokości 400 zł rocznie. Sytuacja finansowa nie będzie barierą rozwoju zainteresowań młodych gliwiczan.

3

Zainicjujemy dialog z mieszkańcami

We współpracy z organizacjami pozarządowymi pokażemy, jak naprawdę powinny wyglądać konsultacje społeczne, wprowadzimy panele obywatelskie do procesu decyzyjnego i w pełni wykorzystamy potencjał tkwiący w istniejących oraz nowych ciałach dialogu społecznego. Gliwiczanie będą mieli głos w istotnych dla siebie sprawach, a pierwszą z nich będzie decyzja o sposobie rozliczania opłat za śmieci.

4

Będziemy na bieżąco reagować na zgłaszane potrzeby

Stworzymy miejską aplikację 44-100. Mieszkańcy będą tam mogli zgłosić interwencję, a także podzielić się pomysłami na nowe i istniejące inicjatywy. Ułatwi ona monitorowanie statusu spraw zgłoszonych do Urzędu oraz zwiększy responsywność służb.

5

Rozwój infrastruktury w mieście będzie odbywał się w zgodzie z potrzebami mieszkańców

Dostosujemy przestrzeń miejską do podstawowych potrzeb, w szczególności potrzeb osób starszych, rodzin z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Zadbamy o dostateczną liczbę miejsc do odpoczynku, zwiększymy liczbę ławek i toalet w przestrzeni publicznej.

6

Rozbudujemy kartę mieszkańca

Każdy gliwiczanka i gliwiczanin będą mieli dostęp do godziny bezpłatnego parkowania dziennie. Gliwicka młodzież i seniorzy będą korzystać m.in. z obiektów sportowych na preferencyjnych warunkach. Nawiążemy również współpracę z podmiotami komercyjnymi oferującymi usługi rozrywkowe, rekreacyjne, sportowe i gastronomiczne.

7

Zapewnimy przyjazne miejsca do wypoczynku

Nadamy nowe oblicze ośrodkowi wypoczynkowemu w Czechowicach.

8

Ożywimy główne ulice w Gliwicach

Przywrócimy dawny blask ulicy Zwycięstwa, rozpoczynając równocześnie renowację Alei Przyjaźni, która od lat czeka na modernizację. Oznakujemy gliwickie zabytki i szlaki turystyczne.

9

Zagospodarujemy bulwary nad Kłodnicą

Powstaną ścieżki dydaktyczne i altany piknikowe na cele rekreacyjne. Na ten cel pozyskamy środki rządowe i wojewódzkie.

10

Zadbamy o zbiorniki wodne

Zrewitalizujemy staw Emil przy ul. Kujawskiej. Zamontujemy stanowiska dla wędkarzy i utworzymy ścieżki rekreacyjne.

11

Zadbamy o ofertę spędzania czasu wolnego

Zwiększymy liczbę darmowych, plenerowych imprez dla mieszkańców. Zorganizujemy Dni Miasta. We współpracy z organizacjami pozarządowymi zapewnimy cykliczne wydarzenia rekreacyjne i sportowe w parkach miejskich.

12

Poszerzymy ofertę oraz przestrzeń do działań kulturalnych i kreatywnych

Zrewitalizujemy Teatr Victoria. Tchniemy w niego nowe życie, zachowując dotychczasowy, unikalny klimat i rozszerzając ofertę wydarzeń kulturalnych. Rozbudujemy program teatru miejskiego, także o spektakle operetkowe.

13

Zadbamy o czystość miasta

W szczególności Starówka stanie się perłą miasta.

14

Zadbamy o czworonogich przyjaciół

Zorganizujemy wybiegi dla psów.

15

Zwiększymy bezpieczeństwo

Wydłużymy godziny patroli straży miejskiej i powrócimy do patroli weekendowych na Starówce.