Mieszkalnictwo i infrastruktura

Gliwiczanie na to zasługują

Wysokiej klasy edukacja

Gliwice potrzebują zmiany

Miastu potrzebny jest nowy model prezydentury: taki, w którym mieszkanki i mieszkańcy są w centrum uwagi. Twój głos jest dla nas ważny, podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat mieszkalnictwa i infrastruktury w Gliwicach.

1

Z miasta betonu uczynimy ponownie miasto-ogród

Powołamy architekta miejskiego – urbanistę – który będzie kreatorem i inicjatorem zmian w przestrzeni Gliwic. Zadbamy o ład przestrzenny oraz o gliwickie dziedzictwo architektoniczne.

2

Oddamy 1000 mieszkań na wynajem, czyli 2x więcej niż dotychczasowa władza

Usprawnimy procedury i przeprowadzimy audyt zasobów komunalnych. Otworzymy miasto na sprzedaż nowych terenów pod budowę domów jednorodzinnych dla inwestorów indywidualnych przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju.

3

Rozbudujemy infrastrukturę sportową

Wybudujemy, co najmniej 3 boiska wielofunkcyjne, a także salę ćwiczeń dla szermierzy.

4

Gliwice będą przyjazne rowerzystom

Oprócz zbudowania nowych ścieżek, połączymy te już istniejące, tak żeby miejska sieć tras scalała dzielnice w logiczną całość.

5

Zwiększenie zasobu mieszkań będzie priorytetem

Przy Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej powołamy zespół, który będzie analizował, czy adaptacja i remont lokalu na cele mieszkaniowe ma uzasadnienie. Dopiero po negatywnej decyzji nieruchomość trafi na przetarg.

6

Przeprowadzimy kompleksowe remonty dróg

Remonty rozpoczniemy od najbardziej uczęszczanych ulic. Wyremontujemy ulicę Chorzowską i na bieżąco będziemy monitorować stan miejskich jezdni, żeby nie dopuścić do takiego stanu w przyszłości.

7

Dostępność architektoniczna

W budynkach użyteczności publicznej, w tym w szkołach, wprowadzimy standardy projektowania uniwersalnego, które gwarantują inkluzywność w przestrzeni publicznej.

8

Dostępność komunikacji miejskiej

Zmniejszymy odległości między przystankami oraz zwiększymy liczbę połączeń autobusowych, a także częstotliwość kursów.

9

Zadbamy o potrzeby i bezpieczeństwo pieszych

Doświetlimy przejścia w lokalizacjach uzgodnionych z radami dzielnic.

10

Zwiększymy dostępność miejsc parkingowych

Zbudujemy parking w śródmieściu i w pobliżu budynków użyteczności publicznej.