Przedsiębiorczość i praca

Gliwiczanie na to zasługują

Wysokiej klasy edukacja

Gliwice potrzebują zmiany

Miastu potrzebny jest nowy model prezydentury: taki, w którym mieszkanki i mieszkańcy są w centrum uwagi. Twój głos jest dla nas ważny, podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat pracy i przedsiębiorczości w Gliwicach.

1

Powołamy pełnomocnika przedsiębiorców

Przedsiębiorcy i inwestorzy potrzebują partnera działającego z upoważnienia prezydenta miasta, który będzie źródłem informacji o dostępnych instrumentach wsparcia oraz będzie prowadzić konsultacje społeczne.

2

Zadbamy o rozwój nowoczesnych gałęzi gospodarki

Po zweryfikowaniu długoterminowych celów strategii rozwojowej miasta wykorzystamy celowe ulgi w lokalnych podatkach, aby stymulować najbardziej pożądane gałęzie gospodarki: biotechnologię, cyberbezpieczeństwo, obronność i przemysł 4.0. To one, a nie centra logistyczne z kolejnymi magazynami, zmienią nasze miasto.

3

Damy przestrzeń nowoczesnej gospodarce

Po zweryfikowaniu długoterminowych celów strategii rozwojowej miasta wykorzystamy celowe ulgi w lokalnych podatkach, aby stymulować najbardziej pożądane gałęzie gospodarki: biotechnologię, cyberbezpieczeństwo, obronność i przemysł 4.0. To one, a nie centra logistyczne z kolejnymi magazynami, zmienią nasze miasto.

4

Zapewnimy nowe instrumenty finansowe wspierające przedsiębiorców

Wprowadzimy system poręczeniowy dla przedsiębiorców, którzy nie dysponują wystarczającym kapitałem na rozwój swojej działalności. Nowy instrument obejmie także poręczenia wadialne oraz należytego wykonania umowy, co pozwoli na udział gliwickich przedsiębiorstw w przetargach publicznych bez konieczności nadwyrężania płynności finansowej.

5

Będziemy rekompensować utracone korzyści

Na czas trwania remontów, wprowadzimy ulgi dla dzierżawców miejskich lokali użytkowych, tak by zrekompensować im utracone przychody z powodu niedogodności.

6

Zadbamy o kadry specjalistów

We współpracy z Politechniką i lokalnymi firmami zwiększymy liczbę specjalistów cyberbezpieczeństwa, promując formę intensywnych kursów modularnych.

7

Zagospodarujemy tereny po byłej Fabryce Drutu

We współpracy z Politechniką i lokalnymi firmami zwiększymy liczbę specjalistów cyberbezpieczeństwa, promując formę intensywnych kursów modularnych.

8

Wykorzystamy budynek Centrum Przesiadkowego

Stworzymy tam filie wydziałów Urzędu Miejskiego.

9

Będziemy współpracować z władzą centralną, aby rozwijać lokalny biznes

Kierując się zasadą “biznes przyciąga biznes,” będziemy zabiegać o lokowanie przez rząd większej ilości inwestycji strategicznych na terenie Gliwic.