Wsparcie kampanii

Wesprzyj kampanię wyborczą

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo naszą kampanię wyborczą – bardzo prosimy o przelew na konto:
PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12a
nr 15 1020 1013 0000 0602 0005 9378

W tytule przelewu na rzecz kandydata do rady miasta należy określić: województwo / nazwa miasta / nazwisko i imię kandydata (przykład: Województwo śląskie / Gliwice / Rada Miasta / Kuczyńska-Budka Katarzyna).

W tytule przelewu na rzecz kandydata na prezydenta miasta należy określić: województwo / nazwa miasta / nazwa funkcji (przykład: Województwo śląskie / Gliwice / Prezydent Miasta / Kuczyńska-Budka Katarzyna).

Łączna suma wpłat na konto Funduszu Wyborczego PO RP od jednej osoby fizycznej nie może przekroczyć 25-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w I połowie 2024 r. tj. kwoty 106 050 PLN

Przelewu może dokonać osoba, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

• ma polskie obywatelstwo,

• mieszka stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• ma rachunek bankowy (własny lub wspólny), z którego dokona standardowego przelewu

Wpłaty na rzecz partii od osób prawnych i spółek osobowych są zabronione przez ustawę o partiach politycznych.

Informacje o wpłatach w kwocie przekraczającej w jednym roku 10 000 zł od danej osoby, zgodnie z ustawą o partiach politycznych, zostaną zamieszczone w rejestrze wpłat udostępnianym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Platformy Obywatelskiej RP. W rejestrze wpłat zamieszcza się następujące informacje:
1) imię, nazwisko, imię ojca oraz miejsce zamieszkania* osoby dokonującej wpłaty;
2) datę wpłaty;
3) wysokość wpłaty.
*miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Aktualności
w mediach społecznościowych

Chcesz pomóc?
Zapraszamy!

Chcesz pomóc w kampanii? Możesz powiesić baner na ogrodzeniu? Masz pomysł?