Zdrowie i opieka społeczna

Gliwiczanie na to zasługują

Wysokiej klasy edukacja

Gliwice potrzebują zmiany

Miastu potrzebny jest nowy model prezydentury: taki, w którym mieszkanki i mieszkańcy są w centrum uwagi. Twój głos jest dla nas ważny, podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat opieki społecznej i kwestii zdrowotnych w Gliwicach.

1

Wybudujemy nowy wielospecjalistyczny szpital

Przyspieszymy jego powstanie i pozyskamy środki zewnętrzne na jego realizację.

2

Zadbamy o seniorów

Zapewnimy nowe miejsca dla seniorów w ramach Domów Pomocy Społecznej dofinansowując proces ich modernizacji. Wprowadzimy programy sportowe dla seniorów poprzez zapewnienie przestrzeni aktywnego spędzania czasu oraz wprowadzenie zniżek do obiektów sportowych.

3

Zadbamy o zdrowie dzieci

Wprowadzimy do szkół podstawowych opiekę stomatologiczną. Chcemy, aby przynajmniej raz w roku każde dziecko miało szansę na przegląd uzębienia. Zrealizujemy programy przeciwdziałania wadom postawy w szkołach podstawowych.

4

Wesprzemy walkę ze smogiem

Zapewnimy realne wsparcie przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynków oraz wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania.

5

Zrealizujemy programy przeciwdziałania otyłości i nadwadze

Zorganizujemy w szkołach podstawowych dedykowane spotkania z dietetykami na temat zasad zdrowego odżywiania.

6

Zwiększymy dostępność usług psychologicznych i innych usług specjalistycznych

Przy współpracy z działającymi na terenie Gliwic szkołami wyższymi zwiększymy liczbę kształconych psychologów. Uruchomimy specjalistyczne ośrodki wsparcia dla dzieci neuroróżnorodnych.

7

Zadbamy o rodziców zastępczych, dzieci i wychowanków

Wesprzemy rodziców zastępczych oraz unowocześnimy program usamodzielniania się wychowanków.